VAN OEKEL & CO

Voor prestaties met hart en ziel


Van Oekel & Co is sinds 2004 gespecialiseerd in het ontwikkelen van competenties van leidinggevenden, medewerkers en teams. We zijn thuis in het spanningsveld waarin de overheid opereert en hebben ruime ervaring met groepsprocessen en persoonlijke ontwikkeling. Wim van Oekel heeft Van Oekel & Co opgericht om bij te dragen aan een betere dienstverlening van overheidsinstellingen aan de samenleving. Dit vanuit de wetenschap dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn.

Missie
De katalysator zijn in de versterking van de dienstverlening en de prestaties van overheidsinstanties.

De visie
Ambtelijke organisaties dienen meer dan ooit in beweging te komen of te blijven. Het aanpassen van de organisatiestructuur, visie en missie zijn een begin, maar volstaat niet. De bepalende factoren voor een succesvolle dienstverlening zijn uw medewerkers. Zij zijn degene die uw visie, missie en werkwijze in de dagelijkse dienstverlening, uitvoeren en uitdragen. Daarmee zijn zij een belangrijke factor in uw succes of falen. Maar hoe vergroot u nu uw kans op succes?

Het definiëren van de competentie-eisen, het opzetten van competentiesystemen lukt meestal wel, maar de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk is lastiger. Want wat valt er nu onder bijvoorbeeld klantvriendelijk werken? Tot hoever gaat de dienstverlening? Welke (pro-actieve) houding en communicatie verwacht de organisatie van de medewerker? Leidinggevenden en medewerkers hebben in de praktijk dit soort vragen.

De dienstverlening van Van Oekel & Co is gebaseerd op de theorie van competentiegericht leren. Bovenal is onze dienstverlening pragmatisch en effectief. De stappen in het ontwikkelingsproces leiden tot een groter rendement en tot een effectievere samenwerking.

Kortom
We krijgen mensen in beweging.

Contact
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact op


Van Oekel & Co is aangesloten bij de NOBCO.

 
   
  Webdesign door noukie.nl